Reuschmedaljen 2018 til Dr. Matthew Domeier

Matthew Domeier mottar Reuschmedaljen Matthew Domeier mottar Reuschmedaljen NGF

Dr. Matthew Domeier har mottatt Norsk Geologisk Forenings Reuschmedalje. Han mottok prisen for sitt fremragende vitenskapelige arbeid for å rekonstruere kontinentenes reise gjennom de siste 600 millioner år, og historien for havbunnsplatene som i dag ikke lenger finnes på jordens overflate da de er subdusert (sunket) ned i den underliggende mantelen.

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk Forening besluttet å gi Reuschmedaljen for 2018 til Dr. Mathew Domeier (f. 1983). Han er utdannet ved University of Michigan (USA), og arbeider i dag som forsker/postdoktor ved Senter for Jordens Utvikling og Dynamikk (CEED) ved Universitetet i Oslo.

Dr. Domeiers forskningsfelt og spesialisering er paleomagnetisme, en metode der permanente magnetiske retninger bevart i bergarter brukes til å rekonstruere jordens kontinenter gjennom geologisk tid. Domeier har utviklet den aller første platetektoniske rekonstruksjon med både kontinentale og havbunnsplater som beskriver åpningen av det Rheiske hav mellom Avalonia (blant annet England) og Gondwana, hvordan østlige deler av Avalonia først kolliderte med Baltika og tilslutt hvordan disse kolliderte med Laurentia (Nord Amerika/Grønland/Skottland) og dannet den Kaledonske fjellkjede via lukningen av Iapetus havet. Dette er den første kvantitative platetektoniske modellen for Kaledonidene i sitt slag, arbeidet er særdeles relevant for den norske geologiske historie og delvis bygd på hans paleomagnetiske feltarbeidserfaring fra ulike områder på Jorden.

Domeier har demonstrert faglig selvstendighet ut over det som forventes, levert høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i ulike formater.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk