Reuschmedaljen 2019 til Dr. Lene L. Delsett

Lene Delsett mottar Reuschmedaljen Lene Delsett mottar Reuschmedaljen Hans Arne Nakrem

Dr. Lene L. Delsett har mottatt Norsk Geologisk Forenings Reuschmedalje. Hun mottar prisen for sitt fremragende vitenskapelige arbeid som viser Svalbards fiskeøgler som meget viktige i forståelsen av faunaendringene på jura-kritt grensen. 

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard. 

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk Forening besluttet å gi Reuschmedaljen for 2019 til Dr. Lene L. Delsett (f. 1985). Hun er utdannet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  

Dr. Delsett har gjennom sitt arbeide kommet med viktige bidrag til paleontologifaget. Hennes publikasjoner fremstiller på en svært klar måte detaljerte beskrivelser og omfattende dokumentasjon av fossiler. Hennes vitenskapelige arbeider “A New Ophthalmosaurid (Ichthyosauria) from Svalbard, Norway, and Evolution of the Ichthyopterygian Pelvic Girdle” publisert i 2017, og “The Slottsmøya marine reptile Lagerstätte: Depositional environments, taphonomy and diagenesis”, publisert i 2016, bidrar med betydelig dokumentasjon til bedre forståelse av kritiske perioder i utviklingshistorien til marine tetrapoder i jura-kritt overgangen. Slottsmøya leddet Lagerstätte (SML) er en av de viktigste lokasjoner i verden for analyser av denne overgangen.  

Delsett har demonstrert faglig selvstendighet ut over det som forventes, levert høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i ulike formater.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk