Store Norske Studentpris

Store Norske Studentpris

§1
Store Norske studentpris er en utmerkelse og belønning til nylig uteksaminerte geologer som gjennom sin mastergrad har gjort seg bemerket ved gjennomgående høy kvalitet på sin masteravhandling og eventuelt andre formidlingsaktiviteter tilknyttet mastergraden.

§2
Prisen er på kr. 50.000,-

§3
Prisen utdeles hvert andre år i forbindelse med Norsk Geologisk Forenings nasjonale årsmøte ("Vinterkonferansen"), første gang i år 2007.

§4
Prisen kan kun gis til studenter som har avsluttet sin masteroppgave i løpet av de tre siste kalenderår forut for Vinterkonferansen. Studentene som vurderes må ha vært tilknyttet et norsk universitet under sin masterutdannelse og være i gang med doktorgradsutdannelse innen geologi.

§5
Det vektlegges at prisen deles ut til kandidater som har vist høy kvalitet på faglig innhold og evne til klarhet i fremstilling. Kreativitet, selvstendighet og initiativ som har fremmet det faglige nivået vektlegges. Prisen deles bare ut dersom det finnes en verdig kandidat.

§6
Store Norske studentpris utdeles av Norsk Geologisk Forenings styre etter forslag fra en komité bestående av 3 personer. Hvert universitet nominerer en kandidat til prisen som vurderes av denne komiteen.

Komiteen opprettes av Norsk Geologisk Forenings styre ett år før generalforsamlingen. Ansatte ved universitetene kan ikke sitte i komiteen. Store Norske har anledning til å stille som observatør til komiteen.

Med prisen følger en plakett til vinner.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk