Store Norske Prisen 2009

Store Norske-prisen 2009 er tildelt Torbjørn Ersfjord Bjørk for masteroppgaven "Quantification and modelling of deformation processes: Motivated by observations from the contact to the Hornelen Basin, Bremangerlandet".

Begrunnelse for tildelingen

Torbjørn Ersfjord Bjørk har ved hjelp av innsamlete strukturgeologiske observasjoner og avanserte numeriske analyser kommet fram til en overbevisende tolkning. Han har tilegnet seg, brukt og delvis selv utviklet moderne modelleringsteknologi for å underbygge tolkningene.

Komiteen vil spesielt fremheve:

  • Klar definisjon av hensikt og formål med oppgaven.
  • Omfattende datamateriale.
  • Klar beskrivelse av observasjoner og en god avgrensning mellom observasjoner og tolkninger.
  • Interessant kombinasjon av klassisk feltarbeid og avansert bearbeiding av data.
  • Høy faglig kvalitet.
  • Utdypende prosessforståelse, inkludert fysiske og matematiske bergninger.
  • En klar konklusjon.

Komiteen besto av Tom Bugge, Nina Gravdal og Odleiv Olesen. Prisen er på kr. 50.000 og en plakett, og ble utdelt av Malte Jochmann fra Store Norske under festmiddagen på Vinterkonferansen 2009 i Bergen. 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk