Toffenprisen

 

STATUTTER TOFFENPRISEN

Vedtatt av Foreningens styre 10.11.02, med endringer av Styret 31.10.2013 og 03.03.2016

§1       
Toffenprisen er opprettet av Norsk Geologisk Forening og oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten. Prisen har følgende formål:

Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annen vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelige forskning og faget mer generelt.

§2       
Prisen kan ikke tildeles mer enn én gang til samme person.

§3       
Prisen har form av en plakett med Norges geologi i stein.

§4       
Prisen tildeles av foreningens styre etter forslag fra en komité bestående av tre av foreningens medlemmer utenfor styret. Det skal bestrebes jevn fordeling på kjønn på komiteens medlemmer. Komiteen nedsettes av foreningens styre minst seks måneder før tildelingen

Foreningens medlemmer har anledning til å nominere kandidater til prisen overfor komiteen. Invitasjon til slik nominering gjøres gjennom publisering på foreningens nettsted samtidig som komiteen nedsettes. Fristen for nominasjon er tre måneder før utdeling. Forslag med skriftlig begrunnelse og eventuelle støtteerklæringer sendes til komiteens leder.

Hvis en av komiteens medlemmer som følge av forslagene erklærer seg inhabil kan presidenten på fullmakt utnevne ny representant til komiteen.

Begrunnet forslag fra den nedsatte komiteen skal innsendes skriftlig og må være foreningens styre i hende senest to måneder før utdelingen. En besluttet utdeling skal foregå på første Vinterkonferanse etter beslutningen.

§5       
Prisvinneren skal meddeles tildelingen senest 1. desember året før Vinterkonferansen og samtidig tilbys å holde "Toffenforelesningen" under åpningen av konferansen. Det avsettes 30 minutter til denne.

§6       
I forbindelse med utdeling av prisen skal Norsk Geologisk Forening sende ut en pressemelding, der det blir informert om prismottakerens bakgrunn og begrunnelsen for tildelingen.

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk