Toffenprisen 2023

Prisvinner Lene Liebe Delsett Prisvinner Lene Liebe Delsett NGF

På årets vinterkonferanse i Trondheim er Lene Liebe Delsett tildelt Toffenprisen 2023 for sin store innsats med formidling av geologi.
Lene er paleontolog og arbeider som forsker ved Collecting Norden, Universitetet i Oslo.

NGF gratulerer!

Toffenprisen er en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annet vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget generelt. Prisen er oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten.

Lene er en dyktig forsker og en svært aktiv formidler av geologi og paleontologi. Hun har skrevet 58 populærvitenskapelige artikler, holdt over 30 populærvitenskapelige foredrag og skrevet flere bøker, hennes siste er «Brennmaneteffekten» (Spartacus forlag, 2021) om klima og biologi. Hun er fast kronikkforfatter i Klassekampen sin serie «Naturligvis» innen biologi, paleontologi, naturvern og evolusjon. Hun er også fast medlem av Abels tårn på NRK P2 og har mange titalls opptredener der hun svarer på spørsmål fra lytterne om paleontologi og biologi.

Lene har vært med å bygge opp Slemmestad Geosenter og formidler også Oslofeltets paleontologi. Under sin doktorgrad om fiskeøglene på Svalbard blogget hun regelmessig på Forskning.no hver måned fra februar 2013 til oktober 2018 skrev om å være stipendiat og om sine prosjekter. Doktorgradstudiet ble utført ved Naturhistorisk museum, UiO, der hun ledet et samarbeidsprosjekt med Lakkegata videregående skole, i et prosjekt der elevene skulle tilrettelegge en publikumslokalitet på Tøyen, og samtidig selv lære mer om områdets geologi og paleontologi.

Lene er en av våre mest aktive formidlere innen paleontologi i Norge, og hun er en av våre aller beste rollemodeller. Vi gratulerer med Toffen-prisen og ser fram til nye bidrag fra Lene i årene som kommer.

Komiteen har bestått av Deta Gasser, Berit Oline Hjelstuen og Tom Heldal.

 

Toffen foredrag  Lene Delsett

 

Mer i denne kategorien « Toffenprisen 2021
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk