Toffen-prisen 2013

Toffenprisen 2013 ble tildelt Halfdan Carstens på Vinterkonferansen i Oslo.

Komitéens begrunnelse

Halfdan Carstens ble utdannet cand real ved Univ i Oslo i 1976 og har arbeidet i petroleumsrelatert industri i nesten 20 år. Han har imidlertid også en lang historie som formidler av geologi og geofag, og ikke minst et stort engasjement og hjerte for dette. Han har vært, og er, en viktig stemme og nyhetsformidler. Halfdans oppsøkende stil og nysgjerrighet har ført til utallige artikler og oppslag om dagsaktuelle, så vel som langsiktige og strategiske geofaglige problemstillinger i samfunnet.

Halfdan Carstens har, uten tvil, gjennom sitt virke bidratt særskilt til å høyne interessen for geologi i det norske samfunnet.

Gjennom forlaget GeoPublishing har Halfdan Carstens lansert og etablert bladet GEO, som gjennom 8 utgaver i året formidler geofaglig kunnskap fra industri og akademia på en populærvitenskapelig måte. Bladet sendes ut til alle medlemmene i Norsk Geologisk Forening, andre foreninger og er også bl.a. tilgjengelig i en del Narvesen-kiosker. Carstens stod også for opprettelsen av, og var i mange år redaktør for, det engelskspråklige bransjebladet GeoExpro.

Halfdan Carstens er en geofaglig entusiast og arbeider for å fremme interessen for geofag i det norske samfunnet. Det er bl.a han som har tatt initiativ til en rekke ulike aktiviteter i regi av NGF, som kåringen av Norges Nasjonalbergart og Norges Geologiske Nasjonalmonument, der en har prøvd å engasjere brede lag av befolkningen i å stemme frem kandidater.

I tillegg til alt dette har Halfdan Carstens fokusert på å få frem menneskene og personlighetene innen fagfeltet. Gjennom hans mange portretter er vi blitt kjent med et stort antall mennesker som har hatt betydning for faget og for den geologisk baserte velstandsutvikling i Norge. Det er også en svært viktig del av den geofaglige.

Gjennom sin penn er Halfdan Carstens en utfordrer av myter og etablerte sannheter. Han har meningers mot og er ikke redd for å stå opp og stille kritiske spørsmål, spesielt på områder der geofaglig kunnskap ikke i tilstrekkelig grad er hensyntatt.

Halfdan Carstens vurderes som en egnet og meget verdig kandidat til Toffenprisen 2013.

Komitéen har bestått av:

Morten Smelror, NGU, Arvid Nødtvedt, CMR, og Mona Henriksen, UMB.

Tildelingen ble besluttet av NGFs styre 31.10 2012.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk