Toffenprisen 2015

Toffenprisen 2015 ble tildelt Henrik Svensen på Vinterkonferansen i Stavanger.

Komiteens begrunnelse er:

Toffenprisen er opprettet av Norsk Geologisk Forening i 2002 og er oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten. Statuttene for denne prisen sier at prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annen vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelige forskning og faget mer generelt.

Grunnen til at vi nevner statuttene er at Styret i Norsk Geologisk forening har sett seg nødt til å fravike komiteens innstilling om en delt pris. Slik styret leser statuttene er dette en pris som skal deles ut til én geolog og ikke kan deles mellom to selv om begge de innstilte kandidatene har gjort seg fortjent til denne prisen.

Toffenprisen vil i år bli gitt til en geolog som i en årrekke har vært meget synlig innen formidling av norsk geologi. Den norske fjellkjeden, miljøkatastrofer som følge av vulkanisme og klima i geologisk tid har vært sentrale tema i hans formidling.

Han har i en årrekke vært meget synlig gjennom utallige foredrag og opptredener i Radio og TV.

Spesielt må det nevnes at han ikke begrenser sine foredrag til konferanser, seminarer, festivaler og julemøter. Både gamle og unge får gleden av hans geologisk vinklede foredrag. Eldresentre, skoler og losjer er flittig besøkt.

Hans skriftlige arbeider omfatter en mengde populærvitenskapelige og faglige artikler, avisinnlegg med fast spalte i Morgenbladet siden 2012, flere egne geo-blogger og to populærvitenskapelige bokutgivelser.

De populærvitenskapelige bøkene om naturkatastrofer og fjellkjededannelse har fått meget god kritikk og bidratt sterkt til å fremme geologifaget. Bøkene er sågar utgitt i flere europeiske land, inklusive UK og Italia.

Hans engasjement for den norske fjellkjeden har bidratt sterkt til at NGF og Den Norske Turistforening i 2013 startet en konkurranse for å navnsette fjellkjeden i Norge. I denne prosessen var han meget aktivt deltakende med foredrag, radioprogram og avisinnlegg.

Til daglig er han geolog og seniorforsker ved Senter for geologiske prosessers fysikk, ved Universitetet i Oslo, der han også tok sin utdannelse.

Vinneren av årets Toffenpris er Henrik Svensen.

Mer i denne kategorien Toffen-prisen 2003 »
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk