Toffenprisen 2017 til Kikki Kleiven

Toffenprisen 2017 er tildelt «Kikki» Helga Flesche Kleiven  

«Kikki» Helga Flesche Kleiven mottok i dag Norsk Geologisk Forenings Toffenpris. Hun mottar prisen for sin aktive og fremragende formidling om geologi, geovitenskap og klima til offentligheten, både barn og voksne. Hun er en god ambassadør for faget og en rollemodell for nye generasjoner.   

Toffenprisen ble opprettet av Norsk Geologisk Forening i 2002 og er oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten. Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annet vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget mer generelt.  

 

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk forening besluttet å gi Toffenprisen for 2017 til «Kikki» Helga Flesche Kleiven (f. 1969). Hun er utdannet maringeolog ved Universitet i Bergen (UiB), og arbeider der som Førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap og er tilknyttet Bjerknes Centre for Climate Research.   Kikki er kjent som en glødende talsperson for faget. Hun er engasjert, til tider polemisk, noe vi trenger innen formidling fra geofagmiljøet. Hun evner å formidle populærvitenskapelig og folkelig om vitenskap i mange medier, samtidig som hun fremstår som en seriøs forsker. Hun sier selv i forhold til formidling at hun tar få forbehold, snakker et enkelt språk og er optimistisk på vegne av framtiden.  

Hun holder svært mange foredrag, både til skoleklasser og voksent publikum. Hun står bak kvalifiseringen i den nasjonale finalen og treningsleiren i geofagolympiaden (IESO). Videre skriver hun kronikker og leserinnlegg, formidler via sosiale medier, og har vært med på å redigere populærvitenskapelige bøker. Hennes velformulerte, grundige argumenter når frem til journalister og politikere i tillegg til lærere og elever.  

Hun har vært med i flere utvalg og kampanjer som har fokusert på klimaendringer og klimatilpasninger. Hun klarer å koble grunnforskning og aktuelle klimapolitiske problemstillinger slik at folk forstår sammenhengen mellom naturlige og menneskeskapte endringer. Kikki kombinerer en forskerkarriere med det å være en aktiv formidler på beste vis.   

Komiteen har bestått av Henrik Svendsen (leder), Kristin Rangnes og Henriette Linge.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk