Geonytt 4/21 som høyoppløselig pdf (30,4MB): Forsidebilde Geonytt 4Geonytt 4/21 med redusert oppløsning (5,66MB)Forsidebilde Geonytt 4

 

 

Island har valgt å utsette NGWM22 til 11. - 13. mai 2022 grunnet pandemien og smittesituasjonen. Og siden konferansen blir på våren i stedet for på vinteren, bruker de det som en mulighet til å arrangere ekstra ekskursjoner. De kan ikke love vulkanutbrudd på direkten i mai, men det planlegges tur til Fagradalsfjall. 

Iceland has chosen to postpone NGWM22 until May 11th - 13th 2022 due to the pandemic. And since the conference is in the spring instead of in the winter, they use it as an opportunity to arrange extra excursions. They can not promise volcanic eruptions live in May, but a trip to Fagradalsfjall is planned.

 

Geonytt 3/21 som høyoppløselig pdf (32,9MB): Forside Geonytt3 21Geonytt 3/21 med redusert oppløsning (4,8MB)Forside Geonytt3 21

 

 

På grunn av det økende antallet COVID smitte på Island og i andre land så er det akkurat nå økt usikkerhet om hvordan denne pandemien vil utvikle seg i løpet av de neste par måneder. På grunn av dette har komiteen på Island måtte tatt den vanskelige beslutningen om å utsette konferansen til midten av mai 2022. Nye datoer for møtet er 11. til 13. mai 2022.

Due to the increasing number of COVID infections in Iceland and other countries as well, there are an increased uncertainty on how this pandemic will develop over the next few months. In light of this, the committee on Iceland took the difficult decision to postpone the conference until middle part of May 2022. New dates for the meeting are 11th to the 13th of May 2022.

 

Geonytt 2/21 som pdf: Geonytt2 21 thumb 

 

Den Islandske Geologiske Forening inviterer alle herved til å delta på det 35. nordiske geologiske vintermøtet. Møtet finner sted fra 5. til 7. januar 2022 (MERK NY DATO) i Harpa konferansesal i Reykjavík, Island.
Som lovet er det nå et vulkanutbrudd i nærheten av Reykjavík. Foreningen kan ikke love at det fortsatt vil pågå i januar, men de vil gjøre sitt beste. En organisert feltutflukt til utbruddstedet er planlagt lørdag 8. januar.

 

The Geoscience Society of Iceland hereby invites you to attend the 35th Nordic Geological Winter Meeting. The meeting will take place from the 5 th to the 7 th of January 2022 (NOTE NEW DATE) in the Harpa conference hall in Reykjavík, Iceland.
As promised, there is now a volcanic eruption in the vicinity of Reykjavík. The Society cannot promise that it will still be ongoing in January but, they will do their best. An organized field excursion to the eruption site is planned on Saturday the 8 th of January.

GeoPublishing AS har nå sendt ut informasjon om at fra 1. mai vil nyhetssaker på geo365.no og expronews.com ligge bak betalingsmur. Det vil da kreves en egen brukerkonto for å få tilgang til disse nettstedene (se Nyheter koster … – Geo365).

NGFs styre har bestemt at vi i denne omgang ikke vil prioritere å  betale for felles tilgang for alle medlemmer. Med mindre tilgang blir betalt av arbeidsgiver vil det derfor bli opptil hver enkelt om de ønsker tilgang til nett-stedene.  

Denne høsten ble Geologiens Dag arrangert for 17. gang.

Årets tema var "nyttige mineraler".

I år var det til sammen 61 arrangement. Dette er litt færre enn ved tidligere "normal"-år, men Norsk Geologisk Forening er fornøyd med at så mange arrangement ble arrangert til tross for koronautfordringene. Norsk Geologisk Forening vil takke alle som har bidratt til at Geologiens Dag også i 2021 hadde så mange arrangement rundt i hele Norge.

 

Takk til alle som har laget små og store arrangement

 

og takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

 

For å se vinnerne av årets konkuranser arrangørkonkurranse for studenter, fotokonkurranse for ungdommer og tegnekonkurranse for barn), og annen generell informasjon; www.geologiensdag.no

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk