Generalforsamling 2021 - Nytt styre

Torsdag 7. januar ble NGF sin generalforsamling for første gang holdt digitalt i forbindelse med VK21.

47 medlemmer var med via Teams.

Selv om det ikke ble et fysisk møte, så ble det mulig å diskutere både muntlig og via chat.

 Det ble som vanlig gjennomført valg, og det nye styret har følgende sammensetning:

 

President: Øysten Nordgulen, NGU

Visepresident: Sylvia Nordfjord, Equinor

Styremedlem: Hans Arne Nakrem, NHM

Styremedlem: Erik Magnus Nordaunet-Olsen, DNO

Styremedlem: Theodor Lien, Aker BP

Styremedlem: Redar Müller, frilanser

Styremedlem: Anna Dustira, Lundin

Styremedlem: Thorbjørn Kaland, HVL

Styremedlem: Bjarne Rafaelsen, Equinor

Varamedlem: Alexey Deryabin, OD

Varamedlem: Marta Slubowska Woldengen, Equinor

 

Norsk Geologisk Forening ønsker Erik og Marta velkommen til styret, og gleder oss til samarbeidet.

Vi vil samtidig takke Morten Bergan for det gode samarbeidet de siste fire årene.

 

Generalforsamlingspapirene finnes her: Generalforsamling 2021

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk