NGWM22 Reykjavík Iceland

Den Islandske Geologiske Forening inviterer til 35th Nordic Geological Winter Meeting.

Møtet vil ta sted 4. - 6. januar 2022 i Harpa konferanse hall i Reykjavík, Island.

På grunn av COVID-19-situasjonen er det ikke sikkert hvordan verden vil se ut i januar 2022, men den islandske foreningen er optimistiske på å kunne invitere til et møte på Island.
Imidlertid forbereder de seg også på å ha møtet helt digitalt. Den endelige avgjørelsen om møteformatet vil bli tatt i juni.

På hjemmesiden deres (www.jfi.is/ngwm_2022) kan dere finne foreløpige temaer og sesjoner for møtet.
Hvis noen har forespørsler angående ytterligere sejoner, eller ønsker å bidra som co-sesjonsleder, så kan en forespørsel sendes til Þorsteinn Sæmundsson (steinis[at]hi.is) før slutten av mars.

Informasjon om møtet og reisearrangement vil bli lagt til hjemmesiden www.jfi.is/ngwm_2022, så følg med der.

English version can be read on the attached PDF.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk