Geologiens Dag

Geologiens Dag 2022 blir arrangert lørdag 10. september.

Årets tema er "geologer på jobb".

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. 

For mer informasjon;   www.geologiensdag.no 

 

Geologiens Dag ble høsten 2021 arrangert for 17. gang. Temaet var "nyttige mineraler".

Det var til sammen 61 arrangement. Dette er litt færre enn ved tidligere "normal"-år, men Norsk Geologisk Forening er fornøyd med at så mange arrangement ble arrangert til tross for koronautfordringene. Norsk Geologisk Forening vil takke alle som har bidratt til at Geologiens Dag også i 2021 hadde så mange arrangement rundt i hele Norge.

 

Takk til alle som har laget små og store arrangement

 

og takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

 

For å se vinnerne av tidligere års arrangørkonkurranse for studenter, fotokonkurranse for ungdommer og tegnekonkurranse for barn, og annen generell informasjon; www.geologiensdag.no

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk