NGWM22 Reykjavík Iceland - utsatt til mai

På grunn av det økende antallet COVID smitte på Island og i andre land så er det akkurat nå økt usikkerhet om hvordan denne pandemien vil utvikle seg i løpet av de neste par måneder. På grunn av dette har komiteen på Island måtte tatt den vanskelige beslutningen om å utsette konferansen til midten av mai 2022. Nye datoer for møtet er 11. til 13. mai 2022.

Due to the increasing number of COVID infections in Iceland and other countries as well, there are an increased uncertainty on how this pandemic will develop over the next few months. In light of this, the committee on Iceland took the difficult decision to postpone the conference until middle part of May 2022. New dates for the meeting are 11th to the 13th of May 2022.

Den Islandske geologiske foreningen kan ikke love at utbruddet i nærheten av Reykjavík fortsatt vil pågå i mai, men de vil gjøre sitt beste. De planlegger å organisere ekskursjoner til vulkanen lørdag 14. mai.
I tillegg vil de planlegge for en 2-3 dagers eksursjon langs den sørlige og vestlige delen av øya.
Mer detaljert informasjon vil komme i februar.

Det åpnes for registrering og innsending av abstrakt den  15. januar 2022.

Ytterligere informasjon om møtet vil være tilgjengelig på hjemmesiden www.jfi.is/ngwm_2022  fra den 30. september 2021.
Temaer og sesjoner for møtet finner du også på hjemmesiden.

Hvis det er spørsmål, vennligst send e -post til Þorsteinn Sæmundsson (steinis [at] hi.is).

Den geologiske foreningen på Island ser frem til å møte alle personlig i Reykjavik i mai neste år.

 

The Islandic Society cannot promise that the eruption in the vicinity of Reykjavík will still be ongoing in May, but they will do their best. They are planning to organize field excursions to the site on Saturday the 14th of May.
Additionally, they will plan 2-3 days’ field excursions along the south and western part of the island.
More detailed information will be provided in February.

Registration and abstract submission will open on the 15 th of January 2022.
Additional information about the meeting will be available on the homepage www.jfi.is/ngwm_2022 on the 30th of September 2021.
Themes and sessions for the meeting can also be found on the homepage.

If there are any questions, please send email to Þorsteinn Sæmundsson (steinis[at]hi.is).

The Society look forward to meeting everybody in person in Reykjavik in May next year.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk