Nordic Geoscientist Award 2022

Nordic Geoscientist Award deles ut annethvert år i forbindelse med Nordic Winter Meeting.

Prisen deles ut til en nordisk geoforsker som i løpet av sin karriere har vært sterkt engasjert i samfunnet rundt oss, så vel som i spesifikke felt innen geovitenskapene.
Alle medlemmer av de nordiske geologiske foreningene kan foreslå kandidater. Innsendt forslag bør være på ca. 500 ord.
En jury, bestående av lederne for hvert av de nordiske geologiske foreningene vil vurdere forslagene og utarbeide en skriftlig uttalelse om beslutning av tildelingen.
Prisen vil bestå av et innrammet diplom og en gravert plate av en stein fra vertslandet.
Vinneren vil bli invitert til å holde et plenumsforedrag på vintermøtet i forbindelse med utdelingen av prisen.

Forslag til Nordic Geoscientist Award sendes til ngf[at]geologi.no  innen 15. februar 2022.

 

The Nordic Geoscientist Award is presented every second year in connection with the Nordic Winter Meeting.

The Award is presented to a Nordic geoscientist who has, in the course of his/her career, been strongly involved in the society around us, as well as in specific fields in the geosciences.
All members of the Nordic geological societies can propose candidates: proposals should be ca. 500 words.
A jury, consisting of the leaders of each of the Nordic geological societies, will consider the proposals and prepare a written statement on its decision on the Award.
The prize will consist of a framed diploma and an engraved plate of a rock from the hosting country.
The winner will be invited to hold a plenary lecture at the Winter Meeting in connection with presentation of the Award.

Proposals for the Nordic Geoscientist Award should be sent to ngf[at]geologi.no by February 15th 2022.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk