Av: Jan Mangerud, Professor emeritus. Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen 
Jan Mangerud (85) er den eldste nålevende grand old man innen kvartærgeologi, og han publiserer stadig mye. Han har vært NGFpresident og redaktør av Geonytt.

Det er fascinerende, og nesten uvirkelig, at landet var dekket av opptil 3 km tykk is for bare 20 000 år siden. Isbrekappen strakk seg fra Irland til Russland, og dekket Barentshavet og Svalbard. Likevel er det minst like spennende å finne perioder under siste istid da breen var liten og kanskje nesten helt borte, og hva slags planter og dyr som da innvandret. I min tid som student var lærdommen at breen i siste istid vokste jevnt og sakte til den nådde sin maksimale størrelse og deretter smeltet bort med noen stopp underveis. I dag vet vi at dette er en altfor enkel modell, men vi er langt fra å kjenne hele historien. 

Siste Geonytt er publisert. 

Du finner det HER

 

Geonytt 2/22 som høyoppløselig pdf (24,94MB):pdf: Forside Geonytt 3 2022 Geonytt 2/22 med redusert oppløsning (9,13MB): Forside Geonytt 3 2022

 

 

Geonytt 2/22 som høyoppløselig pdf (28,34MB):pdf: Forside Geonytt2 22 Geonytt 2/22 med redusert oppløsning (8,23MB): Forside Geonytt2 22

 

NGWM22 på Island tok rekord i antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land! Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri.

Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.

Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.

Kronikk av leder for Norsk Geoteknisk Forening (NGF) Trude Ørbech og leder for Norsk Geologisk Forening (NGF) Øystein Nordgulen.

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum har spørsmålet om hvordan vi (samfunnet) kan avdekke og forebygge fare for kvikkleireskred blitt mye diskutert. Dette var også et hovedtema i den offentlige utredningen som Gjerdrumutvalget nylig presenterte i NOU 2022-3. Der framheves det bl.a. at kartlegging av kvikkleiresoner og kunnskap om forebygging skal forbedres. For å oppnå dette er geologi og geoteknikk helt sentrale fagområder.

 

Geonytt 1/22 som høyoppløselig pdf (32,67MB): Forside Geonytt1 22Geonytt 1/22 med redusert oppløsning (3,15MB): Forside Geonytt1 22 

 

Det er åpnet for påmelding og innsending av abstrakt til NGWM22 som avholdes 11.-13. mai på sagaøya Island. De har satt opp flere ekskursjoner som det er mulig å delta på. Fristen for innsending av abstrakt er satt til 1. mars.

The registration and submission for abstract for NGWM22 are open. The conference will take place on Iceland on May 11th - 13th .  They will organice several excursions that you can attend. Deadline for submitting abstracts are set to March 1th.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk