På grunn av det økende antallet COVID smitte på Island og i andre land så er det akkurat nå økt usikkerhet om hvordan denne pandemien vil utvikle seg i løpet av de neste par måneder. På grunn av dette har komiteen på Island måtte tatt den vanskelige beslutningen om å utsette konferansen til midten av mai 2022. Nye datoer for møtet er 11. til 13. mai 2022.

Due to the increasing number of COVID infections in Iceland and other countries as well, there are an increased uncertainty on how this pandemic will develop over the next few months. In light of this, the committee on Iceland took the difficult decision to postpone the conference until middle part of May 2022. New dates for the meeting are 11th to the 13th of May 2022.

 

Geonytt 2/21 som pdf: Geonytt2 21 thumb 

 

Den Islandske Geologiske Forening inviterer alle herved til å delta på det 35. nordiske geologiske vintermøtet. Møtet finner sted fra 5. til 7. januar 2022 (MERK NY DATO) i Harpa konferansesal i Reykjavík, Island.
Som lovet er det nå et vulkanutbrudd i nærheten av Reykjavík. Foreningen kan ikke love at det fortsatt vil pågå i januar, men de vil gjøre sitt beste. En organisert feltutflukt til utbruddstedet er planlagt lørdag 8. januar.

 

The Geoscience Society of Iceland hereby invites you to attend the 35th Nordic Geological Winter Meeting. The meeting will take place from the 5 th to the 7 th of January 2022 (NOTE NEW DATE) in the Harpa conference hall in Reykjavík, Iceland.
As promised, there is now a volcanic eruption in the vicinity of Reykjavík. The Society cannot promise that it will still be ongoing in January but, they will do their best. An organized field excursion to the eruption site is planned on Saturday the 8 th of January.

GeoPublishing AS har nå sendt ut informasjon om at fra 1. mai vil nyhetssaker på geo365.no og expronews.com ligge bak betalingsmur. Det vil da kreves en egen brukerkonto for å få tilgang til disse nettstedene (se Nyheter koster … – Geo365).

NGFs styre har bestemt at vi i denne omgang ikke vil prioritere å  betale for felles tilgang for alle medlemmer. Med mindre tilgang blir betalt av arbeidsgiver vil det derfor bli opptil hver enkelt om de ønsker tilgang til nett-stedene.  

Geologiens Dag 2022 ble arrangert lørdag 10. september.

Årets tema var "geologer på jobb". 

71 arrangement, rundt i hele landet, har blitt gjennomført i høst.

 

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler som bruker fritida si på å formidle geologikunnskap. Hovedformålet er å få barn og unge interessert i geologi. Vi retter en STOR takk til alle de frivillige som stiller opp.

 

 

En STOR takk også til alle sponsorene som bidrar til at Geologiens Dag er mulig å gjennomføre. Alle sponsorene kan ses på www.geologiensdag.no

 

 

For mer informasjon;   www.geologiensdag.no 

 

 

 

 

Geonytt 1/21 som pdf: Forside Geonytt1 21 thumb 

 

Geonytt (ISSN 2703-8580) er et medlemsblad for Norsk Geologisk Forening sine medlemmer.

Medlemsbladet ble originalt sendt ut til alle medlemmer under navnet Geologinytt i perioden 1972–1988. I perioden 1988–1990 ble det utsendt under navnet Geonytt. Det ble fra 1990 istedet valgt å ha medlemssider i magasinet GEO.

Nå returnerer NGF tilbake til Geonytt, og relanseres i digital form. I løpet av 2021 ble det laget fire utgivelser.

Medlemmer som ønsker å bidre med artikler, bilder, mitt favoritt geo-sted, osv., kan sende inn forslag til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil redaksjonskomiteen, bestående av Hans Arne Nakrem og Thorbjørn Kaland, se på innsendte forslag.

Den Islandske Geologiske Forening inviterer til 35th Nordic Geological Winter Meeting.

Møtet vil ta sted 4. - 6. januar 2022 i Harpa konferanse hall i Reykjavík, Island.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk