Landet blir til - Norges geologi ble utgitt av Norsk Geologisk Forening første gang i 2006, med andre opplag 2007. ISBN 978-82-92344-31-6.
Det ble gitt ut en 2. utgave i 2013, med en god del oppdateringer og et helt nytt kapittel. ISBN 978-82-92-39483-0.

Landet blir til gir en beskrivelse av Norge og den kloden vi bor på og lever av. Den er rikt illustrert med unike fotografier, tegninger og kart fra sør til nord.
Ettersom den norske utgaven fra 2013 nå er utsolgt så har NGF valgt, etter avtale med forfatterne / illustratører, å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Boka er bl.a. pensum i en rekke geologifag ved universitetene / høyskolene i Norge, og NGF er opptatt av at innholdet i boka fortsatt skal være tilgjengelig for studenter og andre interesserte.

Rettighetshaver/Copyright: © Norsk Geologisk Forening (NGF) og de enkelte forfatterne, illustratørene og fotografene.
Redaktører 2006: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt
Redaksjonsstab 2006: Kristin Rangnes og Kristen Mørk
Redaktører 2013: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes
Styringskomité: Inger Strass, Gunn Mangerud, Anthony Spencer, Leif Lømo
Grafisk utforming: Bjørg Inger Svendgård (NGU)
Ombrekking: Bjørg Inger Svendgård (NGU), Lara Rolseth (plenti design) og Unni Fjærestad (PDC Tangen)
Trykk: PDC Tangen AS

Vi får ofte henvendelser om bruk av bilder og henvisning til boken, og all tekst, bilder og illustrasjoner kan brukes når det siteres korrekt.

Sitering av boken:

Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geologisk Forening. 656 s.

Enkeltkapitler: 
Nystuen, J.P. 2013. Jorda skifter ansikt - geologiske prosesser. I: Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geologisk Forening. 656 s.

Illustrasjonene kan kan lastes ned på JPG-filer i middels PowerPoint-oppløsning her: Illustrasjoner LBT

Her kan alle kapitler ble lest, dette krever en PDF-leser. Noen av PDF'ene er store, så nedlasting kan ta litt tid.

Kapittel 1 - Innledning. Norges geologi fra urtid til nåtid.  Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes

Kapittel 2 - Jorda skifter ansikt - Geologiske prosesser.  Johan Petter Nystuen

Kapittel 3 - De eldste bergartene dannes. Jordas urtid; 4600-850 millioner år  Øystein Nordgulen og Arild Andresen

Kapittel 4 - Urtidskontinentet brytes opp. Seinprekambrium, fra urtid til oldtid; 850-541 millioner år  Johan Petter Nystuen

Kapittel 5 - Havet oversvømmer landet. Kambrium, ordovicium og silur - et yrende liv i havet; 541-419 millioner år. Hans Arne Nakrem og David Worsley

Kapittel 6 - En fjellkjede blir til. Oppbygningen av kaledoidene; ca. 500-405 millioner. Haakon Fossen, Rolf-Birger Pedersen, Steffen Bergh og Arild Andresen 

Kapittel 7 - Fjellkjede går til grunne. Kaledonidene brytes ned; 405-359 millioner år. Haakon Fossen, Winfried Dallmmann og Torgeir B. Andersen

Kapittel 8 - Vidstrakte sletter, kull og salt. Karbon og perm i nord; 359-252 millioner år. Arvid Nøttvedt ogg David Worsley.

Kapittel 9 . Vulkaner, forkastninger og ørkenklima. Osloriften og Nordsjøen i karbon og perm; 359-252 millioner år. Bjørn T. Larsen, Snorre Olaussen, Bjørn Sundvoll og Michel Heeremans. 

Kapittel 10 - Fra ørken til elveslette  - fra land til hav. Trias; 252-201 millioner år. Johan Petter Nystuen, Atle Mørk, Reidar Müller og Arvid Nøttvedt.

Kapittel 11 - Norge omkranses av kystsletter og deltaer. Tidlig- og mellomjura; 201-164 millioner år. Erik P. Johannessen og Arvid Nøttvedt 

Kapittel 12 - Grunnlaget for Norges oljerikdom. Seinjura, et øyhav vokser fram; 164-154 millioner år. Arvid Nøttvedt og Erik P. Johannessen.

Kapittel 13 - Høyt hav og lave horisonter. Kritt, jordas drivhustid; 145-66 millioner år. Harald Brekke og Snorre Olaussen.

Kapittel 14 - Av hav stiger landet. Paleogen og neogen, kontinentene av i dag formes; 66-2,6 millioner år. Ole J. Martinsen, Arvid Nøttvedt og Rolf-Birger Pedersen.

Kapittel 15 - Istider kommer og går. Pleistocen; 2,6 millioner - 11 700 år. Tore O. Vorren og Jan Mangerud.

Kapittel 16 - Norge av i dag trer fram. De siste 11 700 år - Holocen. Tore O. Vorren, Jan Mangerud, Lars H. Blikra, Atle Nesje og Harald Sveian.

Kapittel 17 - Hva vil fremtiden bringe? Geofarer, klimaendringer, landheving og kontinentforflytning. Ivar B. Ramberg, Eystein Jansen, Odleiv Olesen og Trond H. Torsvik. 

Kapittel 18 - Attraksjoner perler skapt gjennom milliarder av år. Halfdan Carstens.

Diverse geologiske kart 

Bibliografi

 

Nordic Geoscientist Award deles ut annethvert år i forbindelse med Nordic Winter Meeting.

Prisen deles ut til en nordisk geoforsker som i løpet av sin karriere har vært sterkt engasjert i samfunnet rundt oss, så vel som i spesifikke felt innen geovitenskapene.
Alle medlemmer av de nordiske geologiske foreningene kan foreslå kandidater. Innsendt forslag bør være på ca. 500 ord.
En jury, bestående av lederne for hvert av de nordiske geologiske foreningene vil vurdere forslagene og utarbeide en skriftlig uttalelse om beslutning av tildelingen.
Prisen vil bestå av et innrammet diplom og en gravert plate av en stein fra vertslandet.
Vinneren vil bli invitert til å holde et plenumsforedrag på vintermøtet i forbindelse med utdelingen av prisen.

Forslag til Nordic Geoscientist Award sendes til ngf[at]geologi.no  innen 15. februar 2022.

 

The Nordic Geoscientist Award is presented every second year in connection with the Nordic Winter Meeting.

The Award is presented to a Nordic geoscientist who has, in the course of his/her career, been strongly involved in the society around us, as well as in specific fields in the geosciences.
All members of the Nordic geological societies can propose candidates: proposals should be ca. 500 words.
A jury, consisting of the leaders of each of the Nordic geological societies, will consider the proposals and prepare a written statement on its decision on the Award.
The prize will consist of a framed diploma and an engraved plate of a rock from the hosting country.
The winner will be invited to hold a plenary lecture at the Winter Meeting in connection with presentation of the Award.

Proposals for the Nordic Geoscientist Award should be sent to ngf[at]geologi.no by February 15th 2022.

Det er nå åpnet for påmelding og innsending av abstrakt til NGWM22 som avholdes 11.-13. mai på sagaøya Island. De har satt opp flere ekskursjoner som det er mulig å delta på. 

The registration and submission for abstract for NGWM22 has now opened. The conference will take place on Iceland on May 11th - 13th .  They will organice several excursions that you can attend.

 

Geonytt 4/21 som høyoppløselig pdf (30,4MB): Forsidebilde Geonytt 4Geonytt 4/21 med redusert oppløsning (5,66MB)Forsidebilde Geonytt 4

 

 

Island har valgt å utsette NGWM22 til 11. - 13. mai 2022 grunnet pandemien og smittesituasjonen. Og siden konferansen blir på våren i stedet for på vinteren, bruker de det som en mulighet til å arrangere ekstra ekskursjoner. De kan ikke love vulkanutbrudd på direkten i mai, men det planlegges tur til Fagradalsfjall. 

Iceland has chosen to postpone NGWM22 until May 11th - 13th 2022 due to the pandemic. And since the conference is in the spring instead of in the winter, they use it as an opportunity to arrange extra excursions. They can not promise volcanic eruptions live in May, but a trip to Fagradalsfjall is planned.

Editor in chief

Espen Torgersen

Geological Survey of Norway-NGU, Norway, and Dept. of Ocean Operations and Civil Engineering, Norwegian University of Science and Technology-NTNU, Norway

Bedrock geology, Structural geology, Geochronology, Digital mapping

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Co-editor

Belinda Flem
Geological Survey of Norway-NGU, Norway

Geochemistry, Statistics, Chemical analysis.

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Co-editor

Anders Romundset

Geological Survey of Norway-NGU, Norway

Quaternary geology, glacial geology, lake sediments, sea level change

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Support and typesetting

Ann Mari Husås, Geological Society of Norway-NGF, Norway
Jorunn Nilsen Aune, Geological Society of Norway-NGF, Norway

 

Geonytt 3/21 som høyoppløselig pdf (32,9MB): Forside Geonytt3 21Geonytt 3/21 med redusert oppløsning (4,8MB)Forside Geonytt3 21

 

 

På grunn av det økende antallet COVID smitte på Island og i andre land så er det akkurat nå økt usikkerhet om hvordan denne pandemien vil utvikle seg i løpet av de neste par måneder. På grunn av dette har komiteen på Island måtte tatt den vanskelige beslutningen om å utsette konferansen til midten av mai 2022. Nye datoer for møtet er 11. til 13. mai 2022.

Due to the increasing number of COVID infections in Iceland and other countries as well, there are an increased uncertainty on how this pandemic will develop over the next few months. In light of this, the committee on Iceland took the difficult decision to postpone the conference until middle part of May 2022. New dates for the meeting are 11th to the 13th of May 2022.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk